Skip to main content

15 goede redenen
om voor de MR te stemmen

01

MEER KOOPKRACHT EN MINDER BELASTINGEN VOOR WIE WERKT

Via een belastingverlaging van 10 miljard euro wil de MR dat iemand die werkt altijd minstens 500 euro netto meer krijgt dan iemand die niet werkt. Gepensioneerden die hun hele leven hebben gewerkt, moeten een hoger pensioen ontvangen.

02

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN BEPERKEN TOT TWEE JAAR

De MR wil de werkloosheidsuitkeringen beperken tot twee jaar en werklozen begeleiden om sneller een job te vinden. De MR wil ook een jobpremie geven aan mensen die in een knelpuntberoep aan de slag gaan.

03

PLAATSEN IN DE KINDEROPVANG: VOORRANG AAN WIE WERKT

Een plaats in de crèche is onmisbaar om privéleven en werk te kunnen combineren. Het is ook nodig voor mensen die aan het werk willen gaan. Ouders die werken, moeten voorrang krijgen. Er moet ook meer kinderopvang komen, vooral in de bedrijven zelf.

04

REGISTRATIERECHTEN: VAN 12,5% NAAR 3% VOOR DE EERSTE WONING

De MR wil de registratierechten voor de eigen woning verlagen naar 3%. De Franstalige liberalen willen ook het bedrag van de onroerende voorheffing bevriezen, zodat ze niet meer stijgt.

05

STEUN AAN ZELFSTANDIGEN EN VENNOOTSCHPSBELASTING VAN 15% VOOR KMO’S

De MR wil de vennootschapsbelasting voor KMO’s verlagen naar 15% en een ondernemersaftrek invoeren voor zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken. We willen ook meer onderwijs dat naar ondernemerschap leidt en we willen het statuut student-ondernemer uitwerken.

06

SCHOLEN WAAR IEDEREEN UITBLINKT, MET GELIJKE KANSEN BIJ DE START

De MR wil een evaluatie van de verworven kennis aan het einde van het derde en het zesde leerlaar, en aan het einde van het zesde middelbaar. Met een lat die hoger ligt en een slagingspercentage dat op 60% ligt. De MR wil ook schoolplicht vanaf 3 jaar om iedereen gelijke startkansen te geven.

07

HARDERE STRIJD TEGEN DRUGSTRAFIEK

Meer politiepatrouilles in de straat. Drugsdealers moeten systematisch voor de rechtbank komen. Ook gebruikers moeten strenger worden gestraft, behalve als ze aanvaarden om een behandeling te volgen.

08

STRAFFEN DIE ECHT WORDEN UITGEVOERD

Uitspraken van justitie moeten worden nageleefd. Alle uitgesproken straffen moeten dus worden uitgevoerd. We willen dat delinquenten sneller voor de rechtbank komen om straffeloosheid tegen te gaan en om het nut van een straf te tonen.

09

BUITENLANDSE GEDETINEERDEN MOETEN HUN STRAF IN HUN LAND UITZITTEN

Elke veroordeelde buitenlandse gedetineerde moet zijn straf uitzitten in een gevangenis in zijn land van herkomst. De uitwijzing moet systematisch gebeuren.

10

EEN KLIMAATVRIENDELIJKE ENERGIEMIX: KERNCENTRALES VERLENGEN EN HERNIEUWBARE ENERGIE ONTWIKKELEN

De MR wil betaalbare, zekere en klimaatvriendelijke elektriciteit, die ons energie-onafhankelijkheid garandeert. We moeten onze kernreactoren openhouden en er nieuwe bouwen volgens de meest moderne technologie. In combinatie met hernieuwbare energie, vooral windmolens op zee.

11

UW WONING ISOLEREN VOOR U EN VOOR HET LEEFMILIEU

De MR wil de EPC-waarde en de berekeningsmethode ervan harmoniseren en objectiveren. We willen meer fiscale stimulansen en renteloze leningen om de renovatie van minder goed geïsoleerde woningen aan te moedigen.

12

WE KUNNEN NIET ALLEMAAL MET DE FIETS GAAN: VRIJE MOBILITEITSKEUZE

Iedereen moet zijn vervoersmiddel vrij kunnen kiezen. De straatinrichting moet ervoor zorgen dat alle vervoersmiddelen naast elkaar kunnen bestaan. Keuzes die goed zijn voor de leefomgeving moeten worden aangemoedigd, niet aan banden worden gelegd. In Brussel moet Good Move weg.

13

RESPECT VOOR BOEREN EN GEDAAN MET PAPERASSEN

De MR wil het leven van landbouwers vergemakkelijken en hun administratieve lasten vereenvoudigen. Ze moeten voor onze voeding kunnen zorgen en geen tijd verliezen met administratieve rompslomp. De normen die onze boeren moeten naleven, moeten ook gelden voor de landen die producten naar ons land uitvoeren.

14

NEUTRALITEIT VAN DE STAAT: GEEN PLAATS VOOR COMMUNAUTARISME

De MR wil de neutraliteit van de staat inschrijven in de Grondwet. Zo willen we een einde maken aan de chaos met uiterlijke tekenen van overtuiging bij wie voor de overheid werkt. De MR verzet zich ook tegen de zogenaamde redelijke toegevingen (gebedsplaatsen op het werk, aangepaste maaltijden om religieuze redenen, gescheiden zwemuren voor vrouwen en mannen in zwembaden, enz.).

15

BETER BEHEER VAN OVERHEIDSGELD VOOR EEN EFFICIËNTERE SOLIDARITEIT

Er is een betere evaluatie van het beleid nodig om het overheidsgeld beter te beheren. Zo kunnen we de nodige solidariteit garanderen aan wie er echt nood aan heeft en aan de volgende generaties. Burgers verdienen een openbare dienstverlening op maat van de financiering ervan. Dat betekent betere toegang tot gezondheidszorg, performanter onderwijs, betere diensten voor ouderen en overheidsuitgaven die echt ten dienste van de mensen zijn.